ZAŠTO KLIMA UREĐAJ SLABIJE GRIJE KADA JE UNUTARNJA ILI VANJSKA TEMPERATURA NISKA?

Naime plin u klima uređajima radi na principu što je plin hladniji to je pritisak plina manji i obrnuto te kad je vanjska ili unutarnja temperatura niska to utječe na pritisak plina u klimi te ako je pritisak plina nizak kompresor ga nemože toliko suzbiti koliko je mogao kada je bio visok to jest zagrijaniji i zbog toga vam klima uređaj nemože toliko efikasno grijati kad je 10° i – 10°.

Najbolje riješenje vam je da tokom najhladnijih dana ostavite klima uređaj da radi preko noči da bi se zagrijao i bolje radio ujutro.