ZAŠTO KLIMA UREĐAJ CURI?

Tako nešto se najčešće događa po ljetnom periodu zbog kondenzacije (prijenosa topline sa isparivača na zrak). U tom perijodu kada klima radi se na isparivača stvara voda koja ako je klima dobro servisirana treba pasti u kadu kondenzata i zaći van u vanjsku jedinicu ali ako u klimi ima dosta prašine ili klima nije dovoljno dobro servisirana može doći do zaštopavanja cijevi ili kade kondenzata te voda više nemože izaći vani nego se skuplja u klimi i na posljedku počne curiti.