NAJJEFTINIJE GRIJANJE-GRIJANJE NA STRUJU?

 

NAJJEFTINIJE GRIJANJE- GRIJANJE NA KLIMU?

Da li je grijanje na klimu najjeftinije

Danas smo svjedoci rapidnog poskupljenja energenata, pri čemu je cijena plina za grijanje značajno porasla, kao i cijena drvenog ogrjeva, posebice peleta.

Postavlja se pitanje: na što se grijati i koje je najjeftinije grijanje danas?

Možemo postaviti jednostavnu računicu ako se prostor grije na gradski plin:

Potrošnja plina se mjeri u kilovatsatima, što je i jedinična mjera po kojoj se vrši obračun cijene plina. Jedinstvena formula za izračun iznosa računa za plin je:

Iznos [kn]= Energija [kWh] x Ts1 [kn/kWh] + Ts2 [kn/mj]

Ts1- krajnja cijena opskrbe plinom
Ts2- fiksna mjesečna naknada

Iako ovu formulu mogu koristiti svi korisnici plina, rezultati će svakako varirati ovisno o pojedinačnoj potrošnji korisnika, ali i tarifnom modelu koji koristi (cijene su različito određene za pojedine tarifne modele kupaca).

Primjera radi, sastavili smo tablicu s konačno utrošenim plinom za kućanstvo koje koristi plin za pripremu hrane, tople vode, te etažno grijanje.

Ukupan iznos mjesečnog računa prema tablici iznosio bi 657,80 kuna. Valja naglasiti kako izračunate cijene ne sadrže PDV. Kada ovome pridodamo i PDV mjesečna cijena grijanja na plin iznosi 822,25 kuna.

Svakako će potrošnja plina varirati ovisno o godišnjem dobu (ljeti manja potrošnja), a time i iznosi računa. Ova cijena je primjenjiva za zimsko razdoblje kada se u povećim količinama koristi grijanje.

Jeftino grijanje na struju

Izračun mjesečne potrošnje grijanja na pelete/drveni ogrjev

Grijanje na pelete je bilo isplativo do nedavno. Međutim, velikim poskupljenjem cijene peleta dovodi se u pitanje isplativost ovakvog načina grijanja.

Uzmimo da je prosječna potrošnja peleta u jednoj sezoni grijanja oko 4 tone. Cijena kilograma peleta ovih dana iznosi oko 3 kune. Iz ovih podataka proizlazi da je cijena grijanja na pelete za jednu sezonu 12.000 kuna. Ako ovaj iznos podijelimo sa 7 (broj mjeseci) dobivamo iznos od 1714 kuna mjesečno.

Slijedi izračun cijene grijanja ako se u vašem kućanstvu grijete na drva i imate običnu peć:

Uzeti ćemo primjer gdje se godišnje potroši 10 m2 drva tijekom cijele sezone grijanja. Najniža cijena 1 m2 drva za ogrjev iznosi 500 kuna – znači da u jednoj sezoni potrošite 5000 kuna za grijanje. Ako ovaj iznos podjelimo sa 7 (broj mjeseci u kojima se koristi grijanje) dobivamo mjesečni iznos od 714 kuna.

Izračun mjesečne potrošnje grijanja na klima uređaj

Prosječna potrošnja jednog klima uređaja od 3,5kW po satu bila bi:

1,2kW * 1,05kn/kWh = 1,26kn po satu pri postizanju željene temperature
350W * 1,05kn/kWh = ~0,375kn po satu pri održavanju željene temperature

Iz ovoga proizlazi slijedeći izračun:

Uzmimo da klima uređaj 4 sata radi na postizanju željene temperature a 4 sata na održavanju. To znači da ovakav klima uređaj dnevno potroši oko 6,56 kuna. Ako ovo pomnožimo sa 30 dana u mjesecu dobijemo iznos od 196,8 kuna.

U slučaju da imate dva ovakva uređaja njihova mjesečna potrošnja bi bila 393,6 kuna mjesečno.

Ako je vaš prostor zbilja velik po kvadraturi i imate tri ovakva klima uređaja tada bi njihova mjesečna potrošnja struje iznosila 590,40 kuna.

Koji način grijanja je najisplativije grijanje?
Iz gornjih izračuna možemo vidjeti da je grijanje na klimu doista najjeftinije grijanje danas. Još jedna prednost grijanja na klima uređaj je komfor kojeg nemate ako se grijete na pelete/drva. Drva morate dovesti, negdje ih složiti, skoro svakodnevno čistiti pepeo iz peći i negdje ga odlagati itd. Ovakav problem nemate ako se grijete na klimu.

Ako se ne snalazite, imate dilemu ili pitanja molim da nas kontaktirate jer mi imamo dugogodišnje iskustvo i odgovore na sva Vaša pitanja i sa zadovoljstvom ćemo Vam pomoći u odabiru za Vas najboljeg klima uređaja te po potrebi prethodno napraviti izvid situacije na objektu i zajedno sa Vama odabrati odgovarajući klima uređaj i utvrditi najbolju poziciju za smještaj unutarnje i vanjske jedinice.

Sve navedeno će Vam osigurati vrhunski klimatiziran prostor i profesionalnu montažu sa minimalnim zahvatima u prostoru uz najbolju cijenu na tržištu.